13

TOČKA

ČAKRA

PREDNJI SOLARNI PLEKSUS

ČAS POSTANKA (min)

2 - 15

Vpliv na organe

ŽIVČEVJE, ŽELODEC, JETRA

Delovanje

spodbuja umirjenost, izbolšuje počutje, dobro deluje na čustva